top of page
Achtergrond 2_edited.jpg

Therapeutische massage

Een massage heeft een helende werking als het wordt ingezet ter behandeling van een klacht.

Massage_208.jpg

Massage en kanker

Alles staat in het teken van ziek zijn ...

Massage, even een moment voor jezelf, een ontspannen en liefdevolle aanraking.

Praktijk_1_800.jpg
Logo_Tinja.jpg

WELKOM BIJ
NATUURGENEESKUNDIGE PRAKTIJK TINJA

Al van oudsher weten mensen intuïtief dat massage helend werkt. Een pijnlijke plek wordt gewreven, iemand die verdriet heeft wordt met een geruststellende hand getroost. Massage is een weldaad voor lichaam en geest. Het helpt om de spanningen van alle dag los te laten, fysieke spanningen te verlichten en de energiebalans te herstellen.

Binnen de praktijk maakt massage deel uit van twee verschillende benaderingswijzen:
1.    Enerzijds de therapeutische massage, deze wordt klachtgericht ingezet *
2.    Anderzijds worden massages toegepast als een efficiënte en weldadige manier om te ontspannen, in “balans te komen” of om incidentele “pijntjes” te verhelpen.

MIJN WERKZAAMHEDEN GEZIEN VANUIT DE VIJF
NATUURGERICHTE PRINCIPES

Hooikoorts.jpg

MEDISCH TAPEN KAN EEN OPLOSSING BIEDEN TEGEN HOOIKOORTS EN COPD

Al van oudsher weten mensen intuïtief dat massage helend werkt. Een pijnlijke plek wordt gewreven, iemand die verdriet heeft wordt met een geruststellende hand getroost. Massage is een weldaad voor lichaam en geest. Het helpt om de spanningen van alle dag los te laten, fysieke spanningen te verlichten en de energiebalans te herstellen.

Binnen de praktijk maakt massage deel uit van twee verschillende benaderingswijzen:
1.    Enerzijds de therapeutische massage, deze wordt klachtgericht ingezet *
2.    Anderzijds worden massages toegepast als een efficiënte en weldadige manier om te ontspannen, in “balans te komen” of om incidentele “pijntjes” te verhelpen.

Hooikoorts_2.jpg

Privacy Policy

Uw Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand

en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:
- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of mij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
zodat ik een factuur kan opmaken.


Privacy op de zorgnota


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.


De gegevens die worden vermeld zijn:
- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- De datum van de behandeling
- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling
natuurgeneeskunde” of “psychosociaal consult”
- De kosten van het consult

bottom of page